Maori Version                                               English Translation

Ringa pakia                                                      Slap the hands against the thighs
Uma tiraha                                                        Puff out the chest
Turi whatia                                                        Bend the knees
Hope Whai ake                                                  Let the hips follow
Waewae takahia kia kino                                  Stamp the feet as hard as you can
Ka mate ! ka mate !                                            It's death ! It's death !
Ka Ora ! Ka Ora !                                                It's life ! It's life !
Tenei te ta nagata puhuru huru                          This is the hairy person
Nana nei i tiki mai                                               Who caused the sun to shine 
Whakawhiti te ra                                                 Keep abreast ! Keep abreast !
A upane ke upane !                                             The rank ! Hold fast !
A upane kaupane whiti te ra !                             Into the sun that shines !
Hi !!


Video Of Haka " Ka mate" Rugby WorldCup 2007